Generácia Euro 2012

Národná banka Slovenska zorganizovala dňa 08. 10. 2012 workshop pre učiteľov SŠ. Odborný seminár bol zameraný na prípravu 2. ročníka súťaže pre študentov SŠ – Generácia Euro. Súčasťou programu boli odborné prednášky predstaviteľov NBS (v budove NBS), ktoré mali za úlohu rozšíriť teoreticky rozhľad samotných učiteľov v danej zložitej ekonomickej problematike a taktiež upresniť isté organizačno – technické záležitosti priebehu súťaže. Prvé kolo začína 1. novembra a prebieha formou online kvízu. Po minuloročných skúsenostiach už vieme, že otázky sú veľmi náročné, ale naše schopnosti a vedomosti si napriek tomu odvážne preveríme. V každom prípade je súťaž obohatením a spestrením učiva z ekonómie a ekonomiky a prispieva k rozvoju našej finančnej gramotnosti.

...späť...