f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Generácia Euro 2012

Národná banka Slovenska zorganizovala dňa 08. 10. 2012 workshop pre učiteľov SŠ. Odborný seminár bol zameraný na prípravu 2. ročníka súťaže pre študentov SŠ – Generácia Euro. Súčasťou programu boli odborné prednášky predstaviteľov NBS (v budove NBS), ktoré mali za úlohu rozšíriť teoreticky rozhľad samotných učiteľov v danej zložitej ekonomickej problematike a taktiež upresniť isté organizačno – technické záležitosti priebehu súťaže. Prvé kolo začína 1. novembra a prebieha formou online kvízu. Po minuloročných skúsenostiach už vieme, že otázky sú veľmi náročné, ale naše schopnosti a vedomosti si napriek tomu odvážne preveríme. V každom prípade je súťaž obohatením a spestrením učiva z ekonómie a ekonomiky a prispieva k rozvoju našej finančnej gramotnosti.

...späť...