f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Európa v škole

Nie je žiadnym tajomstvom, že na naše gymnázium chodí mnoho talentovaných študentov. Aj preto sa študenti svojimi výtvarnými, literárnymi i multimediálnymi prácami zapojili do 60. ročníka Európy v škole. Témy ako „Tichý občan nie je dobrý občan“, či „Zjednotená Európa - od konceptu k realite“ potrápili i tento rok. Zvládnuť takéto neumelecké témy je náročné, no žiaci ich oživili vlastnou hlbokou myšlienkou, vdýchli im hodnotu a predviedli svoj talent v danej umeleckej oblasti. Žiakom sa podarilo umiestniť na krásnych priečkach.
Samozrejme, veľká vďaka patrí pani profesorke Fehérovej, no i iným pedagógom, ktorí svojimi názormi a radami dopomohli študentom k sladkému úspechu. Nám študentom prajem veľa inšpirácie, nových nápadov a ďalšie významné víťazstvá.

Výsledková listina:

Okresné kolo 12 – 15 rokov
Simona Mértenová

Krajské kolo 16 – 19 rokov
Literárna časť:
2. miesto: Richard Heczei
Výtvarná časť:
1.miesto: Natália Kuzmová
čestné uznanie – Alexandra Fedáková, Gabriela Danková
Multimediálna časť:
1. miesto: Patrik Jakči
2.miesto: kolektív III.A

Celoslovenské kolo:
Patrik Jakči

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume