Bádateľská konferencia

Tento školský rok sa žiaci nižších ročníkov osemročného štúdia zapojili do projektu Spoznajme slávnych, ktorý bol podporený Nadáciou Orange v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2012/2013. Pomyselnou bodkou za niekoľkomesačným projektom bolo záverečné prezentovanie ich prác - prezentácií a posterov o známych vedcoch, vynálezcoch a objaviteľoch. Stretnutie aktérov projektu s ich rodičmi, starými rodičmi, či kamarátmi sa konalo v rámci Bádateľkej konferencie, na ktorej prezentovali poznatky získané počas realizácie projektu, svoje vystúpenie oživili kultúrnym programom.

Súčasťou konferencie bola aj výstava žiackych fotokoláží z návštevy Múzea voskových figurín v Košiciach, a výstavka ich výtvarných prác. Viac o projekte sa dočítate TU.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume