f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Konferencia - HELP OUR EARTH

Dňa 7.6.2013 sa žiaci II.OA a VII.OA zúčastnili konferencie, ktorú zvolali vedeckí výskumníci zaoberajúci sa problémami našej Zeme desiatky rokov, žiaci III.OA. Konferencia s názvom "Help Our Earth" sa týkala našej planéty Zem, pretože vedeckí výskumníci považovali za nutné oboznámiť verejnosť so stavom našej planéty. Hostia mali možnosť vidieť a zároveň si aj vypočuť príspevky o globálnom otepľovaní, skleníkovom efekte, kyslých dažďoch a o náraste objemu odpadov a ich odstraňovaní v rôznych jazykoch, konkrétne v: anglickom, nemeckom, maďarskom a v neposlednom rade v slovenkom. Po každom príspevku sa hostia zapájali do diskusie a veríme, že si z tejto konferencie niečo odniesli a začnú sa o našu Zem starať, pretože: "Keď pohneme s jednou jedinou vecou v prírode, zistíme, že je prepojená s celým zvyškom sveta."

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume