f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Valentínsky ples

Organizátormi boli študenti Gymnázia Š. Moysesa v Moldave nad Bodvou, členovia Smart clubu, ktorí absolvujú ďalšie vzdelávanie zamerané na tvorbu a prezentáciu projektov. Výstupom vzdelávania má byť reálny projekt, a preto študenti využili svoje vedomosti na zorganizovanie tejto akcie.

Cieľom bolo prispieť k šíreniu dobrého mena školy, neformálnym spôsobom zabezpečiť prezentáciu školy medzi žiakmi ZŠ a takto prispieť k vytváraniu dobrých vzťahov. Veľký podiel na realizácii mali aj rodičia študentov a facilitátor vzdelávacieho programu Ing. Ladislav Bartók. Akcia sa z pohľadu organizátorov podarila, preverila tvorivé a organizačné schopnosti študentov aj ich pripravenosť na bežný život. Veríme, že drobné prekážky pri realizácii žiakov neodradili, ale naopak povzbudili a motivovali ich k prezentácii svojich schopností aj takouto nevšednou formou.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume