Človek na trhu práce

Vyučovanie spoločensko-vedných predmetov obohacujeme rôznymi zaujímavými aktivitami a zážitkovými formami práce. V apríli sme zorganizovali pre študentov III.A a VII.OA triedy sériu zaujímavých prednášok. Na tému Človek na trhu práce prišla žiakom sprostredkovať aktuálne informácie a fakty pracovníčka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Moldave nad Bodvou pani Tóthová. Predstavila žiakom činnosť a náplň práce tejto inštitúcie, objasnila status nezamestnaného, práva a povinnosti z toho vyplývajúce pre občana. Študentom končiacich ročníkov, IV.A a VIII.OA triedy pani Tóthová objasnila, aké povinnosti pre nich vyplývajú po skončení štúdia, na aké doklady a potvrdenia by nemali zabudnúť.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume, aj tu a tu