Stromy poznania

Dňa 27. 4. 2012 sme my, žiaci IV.OA, navštívili Základnú školu v Poproči. Sprevádzal nás aj pán profesor Dringuš. Žiakov 6., 7. a 8. ročníka sme formou prezentácie oboznámili s výsledkom našich poznávacích aktivít, ktoré sme absolvovali priamo v lesnom teréne. Potom nasledovalo sadenie stromčekov. Žiaci zasadili štyri stromčeky a neskôr sa zapojili do zaujímavej činnosti, ktorú vymyslel náš lesník Róbert Sačko. Bolo treba priradiť semeno stromu k stromu a semenáčiku. Celý deň bol veľmi poučný a zaujímavý a my sme si ho užili.

Dňa 4. mája 2012 nám na druhej vyučovacej hodine učiteľ oznámil, že pôjdeme na školský pozemok, aby sme sa naučili niečo nové o prírode. V prvom rade sme sa tešili najmä z toho, že sa ulejeme z hodiny. Dostavili sme sa na školský dvor a tam nás už čakal pán lesník. Mal prichystaných niekoľko hier, napríklad drevenú skladačku. Predviedli sme si, ako príroda funguje a dozvedeli sme sa, akú reťazovú reakciu spustí, ak vypadne jedna časť lesa. To všetko sme si ukázali pomocou obyčajného špagátu. Ďalej sme zobrali záhradnícke náradie a šli sme posadiť zopár stromčekov. O každom z nich sme si niečo zaujímavé prečítali.
S celou touto aktivitou sme boli spokojní. Dúfam, že si to zopakujeme aj budúci rok :-).

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume