Rozlúčka s maturantmi 2012

A opäť je tu má. Máj – lásky a krásy čas. Mesiac rozlúčky s našimi najstaršími žiakmi. Rozlúčka s maturantmi IV.A a VIII.OA triedy sa konala 11. 5. 2012. Cez orgovánmi vyzdobenú vstupnú bránu v tento deň vstupovali títo študenti symbolicky poslednýkrát. Slávnostná rozlúčka sa tradične uskutočnila v telocvični školy. Zúčastnili sa jej všetci študenti školy, vedenie a pedagogický zbor. Na svoje odrastené ratolesti sa pyšne a so slzou v oku prišli pozrieť aj ich rodičia a rodinní príbuzní a v neposlednom rade nemôžem zabudnúť ani na našich už bývalých študentov. Je pekné veriť tomu, že sa radi vracajú do priestorov, v ktorých trávili toľko času.

Po úvodných hymnách – študentskej a štátnej, sa nám slovami básnikov prihovorili tretiačky. Mišo a Martinka, naša nová moderátorská dvojica nás programom sprevádzala miestami s patričným pátosom a miestami s vľúdnym vtipom. Karin Behinová, žiačka IV.A triedy sa za maturantov rozlúčila s vtipno-sarkastickým prejavom, ktorým nám pripomenula ich pôsobenie na tejto škole. Za nás všetkých sa maturantom prihovorila pani riaditeľka a odovzdala malé vecné pozornosti pre najúspešnejších študentov za ich výborný prospech, dochádzku, reprezentovanie školy vo vedomostných, kultúrnych či športových súťažiach, za účasť na kultúrnych podujatiach alebo technickú pomoc škole. Slávnostný program obohatili svojím vystúpením nám už známe tváre, ale aj nové vychádzajúce hviezdičky, ktoré touto cestou pozdravujeme.

Je to už za nami. Slzičky rozlúčky uschli. Ostali nám už len spomienky a fotky vo fotoalbume na stránke školy. Cesta maturantov však nekončí, ba práve naopak, je to len začiatok. Po zdolaní prvej skúšky dospelosti začne nová etapa v ich živote, vykročia po ceste ozajstnej zrelosti, zodpovednosti a samostatnosti.
Snáď na nás nezabudnú...

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume