Pro Silva

Dňa 12.októbra sme sa s naším lesníkom Robom vybrali asi na najdlšiu cestu spoznávania krásy prírody. Ešte po ceste sme vyzdvihli lesníčku Ivanu Petrašovú pričom sme zistili, že je to bývalá žiačka našej školy. Naša exkurzia začala hneď po príchode na určené miesto, kde sme čakali na príchod košických školákov. Tety a ujovia lesníci nás označili menovkami, aby sme vedeli, kto a ako sa volá. Rozdelili sme sa do dvoch skupín a vydali sme sa na cestu.

Prvá zastávka bola pred vstupom na náučný chodník, kde sme viedli malý rozhovor s pánom lesníkom Daliborom.

Vydali sme sa po vyznačenej trase, až sme došli k druhému stanovišťu. Tam nám pán lesník vysvetlil, ako prispeli elektrikári pri záchrane bocianov.

O pár desiatok metrov ďalej nás čakala tabuľa s tretím stanovišťom, kde bola napísané o tunajších rastlinách. Niektoré z nich boli znázornené na informačnej tabuli. Po miernom stúpaní do kopca sme došli k štvrtému stanovišťu. Tam boli v krátkosti opísané lesné živočíchy, ako napr. medveď, líška, vlk, sviňa divá ... Pri tomto stanovišti nám pán lesník vyrozprával zaujímavú historku z jeho poľovačky. Ďalej nasledovalo piate a posledné stanovište s názvom Chata Tri Duby. Kde sme sa mohli občerstviť a odpočinúť si.

Celou našou púťou nás sprevádzal lesníkov pes- Linda. Akciu sme si užili, ale oveľa príjemnejšie by sme sa cítili, keby nám bolo vyšlo počasie.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume