Literárne Podhorie

Dňa 16. 3. 2012 sa v Podhorí pri Žiline uskutočnilo vyhodnotenie literárnej súťaže Literárne Podhorie. Do súťaže, ktorej spoluorganizátorom je Žilinský samosprávny kraj, posielajú svoje práce autori z celého Slovenska a o to viac nás teší, že medzi ocenenými bola aj naša Natália Kuzmová (II.A), ktorá získala čestné uznanie. Samotnému slávnostnému odovzdávaniu ocenení predchádzal odborný seminár. Odborná porota pod vedením PhDr. Marty Višňovskej hodnotila v tomto ročníku 55 prác na tému Prečo je dôležitejšie byť ako mať a konštatovala, že túto náročnú tému dokázali súťažiaci spracovať veľmi invenčne a tvorivo. Pri analýze prác (mimochodom, hodnotenie bolo prísne anonymné) patrila medzi najviac citovaných autorov aj Natália. Porota ocenila v jej poviedke najmä originálne využitie jazykových prostriedkov a presvedčivú umeleckú obraznosť. Píše Ti to dobre, Natália. Gratulujeme a len tak ďalej!

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume