Exkurzia Predná Hora, Revúca

Dňa 13. marca 2012 sa žiaci II.A a VI.OA zúčastnili každoročne organizovanej exkurzie do Odborného liečebného ústavu psychiatrického Predná Hora, a neskôr navštívili prvé slovenské gymnázium v Revúcej. Žiakom boli odprezentované dve veľmi zaujímavé a obohacujúce prednášky o rôznych závislostiach. Od pána PhDr. Vladimíra Stanislava, vedúceho útvaru psychológie v liečebni, si mali možnosť vypočuť prednášku o drogových závislostiach a následkoch užívania konkrétnych kategórií drog, doplnenú mimoriadnymi informáciami, ktoré dokáže poskytnúť len osoba, ktorá pracuje s drogovo závislými ľuďmi. Následne si žiaci vypočuli prednášku od MUDr. Jozefa Benkoviča, primára druhého oddelenia medicíny drogových závislostí, o liečbe nelátkových závislostí akými sú napr. workoholizmus či shoppoholizmus.

Ďalšou zastávkou exkurzie bolo prvé slovenské gymnázium v Revúcej založené dňa 6. septembra 1862, ktoré fungovalo do dňa 20. augusta 1874, kedy bolo na príkaz panovníka násilne zatvorené. Žiaci mali možnosť dozvedieť sa množstvo poznatkov z histórie tejto významnej budovy formou pútavej prednášky doplnenej o pár vtipných dodatkov pani sprievodkyne. Návštevy oboch miest rozšírili naše obzory, zodpovedali mnohé otázky a možno ovplyvnili niektoré naše budúce rozhodnutia.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume