Slávnostné otvorenie školského roku 2011/2012

Prázdniny sú nenávratne preč. Začína sa nový školský rok. Pre niektorých prvý, pre niektorých posledný a pre niektorých taký, ako tie ostatné. Slávnostné otvorenie školského roku sa uskutočnilo v pondelok 5. septembra 2011 o 8.30hod. v telocvični školy. Po tradičnom úvode v podobe hymny Slovenskej republiky nasledovala báseň Júliusa Lenka- Pieseň čísel.

Moderátor programu, Miško Soroka z III.A, privítal všetkých zúčastnených (zvlášť primánov a prvákov) na slávnostnom otvorení školského roku a uviedol nasledujúcu pieseň . Po piesni poprosil moderátor pani riaditeľku, RNDr.Zuzanu Borovskú, aby svojím príhovorom otvorila školský rok 2011/2012. V závere programu mala slovo pani zástupkyňa , ktorá sa zamerala na organizačné pokyny, a tým sa slávnosť skončila. Za reprodukovanej hudby sa žiaci rozišli do tried, kde dostali bližšie pokyny od triednych profesorov.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume