f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Ornament

Dňa 6. marca sme sa zúčastnili besedy, ktorá sa týkala tvorby ornamentov. Jedným z ich najvýznamnejších tvorcov bol Štefan Leonard Kostelničák. Kópie jeho jednotlivých diel nám predstavila PhDr. Gabriela Čiasnohová, ktorá sa venuje ornamentom už dlhší čas. Obsahom besedy neboli len jednotlivé umelecké diela Kostelničáka, ale taktiež aj priblíženie jeho života prostredníctvom knihy, ktorú napísala jeho manželka. Spestrením besedy boli aj zaujímavé videozáznamy z rôznych zdrojov, ktoré nám a širokej verejnosti ponúkli nové, pre nás doposiaľ neznáme, informácie z oblasti tvorby ornamentu.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume