f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Knižnice pre všetkých

V dňoch 26. 3. 2012 až 1. 4. 2012 prebiehal 13. ročník celoslovenského podujatia "Týždeň slovenských knižníc". Toto podujatie organizuje Slovenská asociácia knižníc spolu so Spolkom slovenských knihovníkov pod mottom: "Knižnice pre všetkých" . Jeho základným cieľom je pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrno-vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí. V rámci Týždňa slovenských knižníc navštívili našu školskú knižnicu žiaci Základnej školy v Mokranciach. Mgr. Juliana Kötelešová previedla žiakov chodbami školy a oboznámila ich s ponukou kníh, ktoré tvoria knižničný fond školskej knižnice. V priestoroch knižnice mali žiaci možnosť si knihy prelistovať a s prekvapením ich zaujali brožúry so súborom pohľadníc významných osobností slovenskej literatúry vydané v 70-tych rokoch 20.storočia. V rámci tohto programu skladali žiaci puzzle a vymaľovávali obrázky s témou rozprávkových bytostí, ktoré sú vystavené na nástenke školskej knižnice. Školská knižnica na základe kritéria počtu vypožičaných kníh z knižnice na čítanie za obdobie od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012 vyhodnotila najaktívnejšieho čitateľa školskej knižnice, ktorou sa stala študentka 4.A triedy Aneta Vartášová. Študentke blahoželáme a vítame všetkých študentov, ktorí navštívia našu knižnicu a vyberú si z jej ponuky zaujímavú knihu. Tešíme sa na Vás !

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume