f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Najkrajšia ilustrácia...

V rámci projektu Kniha k ruke bola v mesiaci november vyhlásená výtvarná súťaž Naj ilustrácia pre všetkých žiakov moldavských škôl. Knižnica pri Gymnáziu Š. Moysesa celý mesiac sústreďuje súťažné výtvarné práce. Ilustrácie môžu byť vytvorené rôznou výtvarnou technikou. Oceňuje sa tvorivosť, nápaditosť, originalita.
Súťaž bola vyhodnotená dňa 12. 12. 2011 a naj práce budú vystavené v galérii Knižnice. Momentálne ich ešte nájdete vystavené na nástenke v budove školy - na prízemí, hneď vedľa bufetu.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume