f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Hviezdoslavov Kubín

Dňa 11. 4. a 12. 4. 2012 sa naši študenti Karin Sedláková zo VII.OA a Michal Soroka z III.A zúčastnili regionálneho kola súťaže v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín v Košiciach. Strávili tam nezabudnuteľné dopoludnie a vypočuli si hneď niekoľko zaujímavých prednesov. Konkurencia bola silná (takmer 30 účastníkov v každej kategórii), ale naši študenti ukázali, čo je v nich, a s hrdosťou reprezentovali našu školu. Porota bola prísna, všímala si pozorne každý prednes a osobitne zhodnotila výkon každého recitátora. Recitátori sa tak dozvedeli, kde robili najčastejšie chyby a na čo si majú v budúcnosti dávať pozor. Určite bolo pre porotcov neľahkou úlohou vybrať spomedzi toľkých účastníkov tých najlepších. Na našu veľkú radosť k nim zaradili aj Michala Soroku, ktorý získal 2. miesto a postúpil tak do krajského kola Hviezdoslavovho Kubína, ktoré sa konalo 10. 5. 2012 v Michalovciach. Víťazi boli ocenení diplomom a knihou. Tí menej úspešní však nemusia zúfať, pretože, ako sa hovorí: Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa. Napokon, môžu to skúsiť opäť na budúci rok. Úspešnému recitátorovi Michalovi Sorokovi však držíme palce a prajeme mu veľa úspechov.

...späť...