Fašiangové stretnutie

Dňa 17. februára 2012 sa v priestoroch CVČ CVrČek v Moldave nad Bodvou konalo príjemné Fašiangové stretnutie. Organizátorom akcie bola Matica slovenská v Moldave nad Bodvou. Okrem mnohých podnetných vystúpení okolitých ľudových súborov, sa aj študenti III.A triedy GŠM aktívne zapojili do programu hudobno-dramatickým spracovaním fašiangových zvykov. Fašiangy sú odjakživa symbolom veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Študentom gymnázia sa podarilo oživiť vystúpenie spomienkami na bujaré fašiangové zábavy, na obchôdzku z domu do domu, odkiaľ si v maskách poobliekaní mládenci a dievky vždy odniesli výslužku. Spev, tanec a zábavu sprevádzali vtipné texty a scénky, ktorými naši herci pobavili prítomné obecenstvo. Vyvrcholením programu bola "posledná muzika" spojená s pochovávaním basy. Symbolický pohreb za účasti miestnych občanov, prestrojeného farára, kostolníka a plačiek sa konal vždy vo fašiangový utorok. Dramaticko-tvorivým stvárnením obradu plného hraného plaču zo strany hercov, smiechu a zábavy zo strany obecenstva, sa gymnazisti opäť prejavili ako mladí, tvoriví a talentovaní umelci.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume