Expert 2011

Dňa 8. 12. 2011 sa uskutočnila na našej škole vedomostná súťaž – geniality show - EXPERT. Súťažiaci si mohli overiť svoje vedomosti v témach: Anglický jazyk, Bity a bajty, Tajomstvá prírody, Dejiny a spoločnosť a Astronómia. Každý súťažiaci zdolával ľahšie i ťažšie úlohy. Na dokázanie svojich vedomostí bolo určených 60 minút, ktoré využili na vypracovanie dvoch tém. Počet súťažiacich bol 30, z toho Expert 6 (5 súťažiacich), Expert 7 (4 žiaci), Expert 9 (5 žiaci), Expert G12 (8 žiakov) a Expert G34 (8 žiakov). Niektorí ˝experti˝ boli rýchlejší a svoje témy vypracovali v časovom predstihu. Veríme, že na našej škole sa nájdu aj takí ˝experti˝, ktorí budú ocenení aj vecnými cenami. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume