Deň Zeme

Sviatok našej planéty pod oficiálnym názvom „Deň Zeme" je v súčasnosti najväčším environmentálnym sviatkom, ktorý sa každoročne oslavuje vo viac ako 130-tich krajinách sveta 22. apríla. Keďže tento rok pripadol Deň Zeme na nedeľu, študenti Gymnázia ho oslávili o dva dni skôr, a to veľmi svojským spôsobom. Žiaci septimy pod dohľadom Mgr.Bystrej sa na chvíľu zahrali na celosvetovo uznávaných vedcov z najprestížnejších univerzít či novinárov bulvárnych časopisov.

Pre svojich mladších spolužiakov si pripravili zaujímavé prednášky na tému Naša krehká Zem, v ktorých sa zamerali na príčinu globálnych ekologických problémov a postupy boja proti nim. Ako prví si prednášku vypočuli prváci a druháci, ktorí počas nej okrem iného vyplňovali testy, v ktorých sa mali možnosť vyjadriť k danej problematike a zároveň si preveriť svoje vedomosti z ekológie, biológie či anglického jazyka. Nesmieme sa im zabudnúť poďakovať, pretože počas celej prednášky boli veľmi pozorní a po jej skončení kládli vedcom trefné otázky. Na 5. a 6. hodine boli ďalšími návštevníkmi tlačovej konferencie primáni a sekundáni. Až na malé výnimky boli tiež veľmi dobrým publikom a po jej skončení sa zastavili v „tvorivej dielni", kde vyrábali z odpadových materiálov nové predmety, ale taktiež diskutovali o ochrane našej planéty. Napokon by som sa chcela v mene celej septimy poďakovať pani profesorke Mgr.Bystrej, ktorej sa v hlave zrodil skvelý nápad, ako upozorniť na nutnosť riešenia ekologických problémov. Ďalej p. riaditeľke RNDr. Borovskej, ktorá uvoľnila z hodín organizátorov, ale aj poslucháčov a na záver aj poslucháčom samotným. Veríme, že sa Vám prednášky, rovnako ako aj aktivity páčili a že ste sa zároveň zabavili.
Nakoniec Vám ešte prinášame vyhodnotenie prváckych a druháckych testov:

I.A:
1.miesto: Michaela Kőrössyová
2.miesto: Alexandra Humarová, Norbert Lörinc, Matej Majoroš
3.miesto: Erik Hutkay, Adrián Šrobár, Dávid Müller

II.A:
1.miesto: Noémi Miliczka
2.miesto: Diana Vozárová, Dávit Pásztor
3.miesto: Silvia Smetanová, Alexandra Fedáková

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume