f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Červené stužky

Je 1. decembra 2011 a vo všetkých triedach sú študenti druhého ročníka, ktorí všetkým pripínajú červené stužky. Sú symbolom dnešného dňa, 1.decembra, Svetového dňa boja proti AIDS. AIDS – ( Acquired Immunodeficiency Syndrome) - znamená získaný syndróm imunitnej nedostatočnosti – je to infekčná choroba ľudí vyvolaná vírusom HIV, teda (Human Immunodeficiency Virus) - vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorej už 5. ročník organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline a do ktorej sa každoročne zapája aj naša škola.

V rámci tejto kampane sme si na našej škole vypočuli odbornú prednášku na tému HIV a AIDS. Starší spolužiaci si prezreli film Anjeli a dokument Červená stuha okolo môjho domu. O daných témach diskutovali a prezentovali svoje názory. Prevenciou tohto ochorenia je aj zdravý životný štýl, pozitívne myslenie, zvládanie záťažových situácií. Cvičenie jógy, ktoré môže byť jedným z prostriedkov dosiahnutia celkového zdravia človeka, si vyskúšali žiaci tretích ročníkov.

Neodmysliteľnou súčasťou je pre nás účasť na tvorbe pohľadníc súvisiacich s témou kampane. V celoslovenskej konkurencii uspel aj náš žiak Dávid Pásztor, študent II.A triedy. Získal jednu z cien v kategórii SŠ. Prevezme si ju práve dnes v Žiline, srdečne mu blahoželáme.

Nech červená stužka pripnutá na Vašej hrudi vyjadruje Váš záujem, Vašu solidaritu s ľuďmi postihnutými AIDS a Vaše odhodlanie bojovať proti šíreniu tejto nákaze ľudstva.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume, o joge tu