Banková sústava SR

Náuka o spoločnosti, resp. občianska náuka je vyučovací predmet, ktorý učí žiakov okrem teoretických poznatkov všímať si aktuálne dianie v spoločnosti, zvlášť v ekonomickej oblasti. Narábať s financiami, učiť sa finančnej gramotnosti je nevyhnutnou podmienkou úspešnosti mladého človeka. Vyučovanie sa preto snažíme prispôsobiť týmto potrebám. Na niektoré témy si preto prizývame odborníkov z praxe.

Dňa 24. 5. 2012 tému Banková sústava SR prišla prezentovať riaditeľka pobočky VUB, a.s. v Moldave nad Bodvou Ing. Mária Štovčíková. Študentom III.A a VII.OA (septimy) predstavila NBS, jej postavenie a funkcie v SR, bankové produkty VUB, výhody a nevýhody bezhotovostného platobného styku.

...späť...