Supertrieda

12. mája 2011 sme sa my, 1.A zúčastnili súťaže Supertrieda v košickom CVČ Domino. Počas dní plných nervozity, nezhôd ale aj spolupráce sme si na túto súťaž s pomocou pani profesorky Fehérovej pripravili 10 minútové divadelné predstavenie s názvom "Môžu peniaze zmeniť svet?", čo bolo témou tohtoročnej Supertriedy. Stvárnili sme dva rozdielne svety (svet bohatých a chudobných) a v nich 8 rôznych príbehov ľudí. Pohrali sme sa so scenárom a taktiež sme mali mnoho vlastnoručne vyrobených kulís. Snažili sme sa tam zapojiť štyri prvky, a to: hudbu, výtvarníctvo, divadelníctvo a tanec. Keďže to bol náš úplne prvý rok na tejto škole, v tejto súťaži a nepoznali sme, aký sme kolektív, spolupracovalo sa nám o to ťažšie. Púšťali sme sa do hrania so strachom, ale aj s nádejou, že postúpime do Bratislavy. Nakoniec sme vyhrali cenu za pôvodný scenár a porota nás obdarovala niekoľkými povzbudzujúcimi slovami. Aj keď sme do Bratislavy nepostúpili, každopádne sme radi, že sme sa mohli zúčastniť, čo pre nás znamenalo nielen zocelenie nášho kolektívu, ale aj nové skúsenosti a mnoho zábavy.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume