Školenie „Rozvoj osobnosti“

Na našej škole sa v máji, počas maturitného týždňa, uskutočnil dobrovoľný vzdelávací kurz „Rozvoj osobnosti“. Jeho cieľom bolo zvýšiť sebavedomie a zlepšiť si prejav účastníkov kurzu. Žiaci I.A a II.A triedy si osvojovali zručnosti z oblasti asertívnej komunikácie, predchádzania a riešenia konfliktov a zvládanie stresu. Školenie organizovala Akadémia vzdelávania Košice. Hlavnými školiteľmi boli pán a pani Brenwasserovci, ktorí žiakov zaujali svojou výrečnosťou a chuťou do života. Pripravili si pre žiakov rôzne modelové situácie z reálneho života. Testy boli zamerané na zisťovanie miery asertivity a empatie. Lektori po celý čas udržiavali uvoľnenú a pohodovú atmosféru. Snažili sa vyriešiť, alebo aspoň poradiť pri riešení rôznych každodenných problémov našich študentov. Absolventi kurzu získali osvedčenie akreditované MŠ SR s celoštátnou platnosťou.

...späť...