f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Povedzme šikane NIE!

Dňa 15.obtóbra sa vybraní zástupcovia našich tried stretli pred budovou školy, aby ju dnešný deň spoločne opustili. Neľakajte sa, nešlo o nič, čo by bolo zakázané v školskom poriadku. Spolu s pani profesorkou Fehérovou sme sa vybrali do Košíc na besedu o Šikanovaní na školách. Po príchode na miesto konania nás čakala miestnosť plná stoličiek a ľudí. Našli sme si pohodlné miestečka na sedenie a vybrali svoje zápisníky. Netrvalo dlho a už sa k nám prihováral milý hlas pani policajtky. Ona nás oboznámila s konkrétnou problematikou šikanovania na školách, uviedla fakty a čísla, ktoré sa mnohým z nás zdali priam nemožné a dokonca nám pri nich nabehli zimomriavky.

Neskôr sme si pozreli krátky film z dielne našich rovesníkov so skutočnými príbehmi. Nakoniec našu pozornosť upútali pani psychologičky, ktoré nás naučili ako sa pozrieť na veci aj pohľadom druhých. Každý z nás si poctivo robil poznámky, ktoré neskôr zreprodukoval spolužiakom a varoval ich pred podobným správaním.

A tak sme sa poobede vrátili domov so zmiešanými pocitmi. Myšlienky sme si roztriedili, napísali ich na papier a v tejto podobe si ich teraz môžete pozrieť na našej školskej nástenke vedľa bufetu. Dúfame, že sa pri nich aspoň raz zastavíte a zamyslíte nad tým, ako by ste mohli zmeniť svoje správanie aj VY!

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume