f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


1. október - Deň seniorov

V časoch počítačov, internetu, v časoch esemeskovania a satelitnej televízie akosi častejšie zabúdame na ľudí okolo seba.
Prichádza jeseň, čas dlhších sychravejších, nepríjemne daždivých popoludní a večerov. Je tu ale aj možnosť, tráviť tieto chvíle s našimi najbližšími. A tými sú aj naši rodičia či starí rodičia.
Žiaci Gymnázia Š. Moysesa na nich nezabudli a pri príležitosti mesiaca októbra, ktorý je venovaný úcte k starším, si pozvali svoje mamky, babky, staré mamy, nany, dedkov, starých otcov...

V piatok popoludní sa teda konalo v priestoroch Gymnázia príjemné stretnutie staršej aj mladšej generácie. Žiaci sa predstavili krátkym kultúrnym programom. Svojim starým rodičom a všetkým prítomným zaspievali, zarecitovali vlastné verše, zahrali vtipnú scénku o vzťahu mladších k starším. Pri šálke teplého čaju a koláčikoch sa rozprávali, ako to vyzeralo v školách voľakedy a ako sa učí dnes. Je pekné vidieť vnúčatá pri rozhovore so svojimi starými rodičmi, lebo ich múdrosť a skúsenosti sú najcennejšími hodnotami, ktoré môže mladý človek získať. Buďme preto tolerantnejší a všímavejší k jeseni ich života, a nielen v októbri.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume