Exkurzia Predná Hora - Revúca

Žiaci II.A a VI.OA sa dňa 16.3.2010 zúčastnili dvoch odborných prednášok v ODBORNOM LIEČEBNOM ÚSTAVE PSYCHIATRICKOM na Prednej Hore a neskôr žiaci navštívili jedno z prvých slovenských gymnázií v Revúcej. Odborný liečebný ústav je vlastne špecializovaná nemocnica poskytujúca starostlivosť v oblasti liečby závislostí všetkých druhov a liečby psychických porúch. Pacientom sa venuje vysokoodborný personál a sú im poskytnuté novovytvorené ubytovacie služby európskeho štandardu. Prvá prednáška, ktorú si žiaci vypočuli od pána primára Jozefa Benkoviča bola zameraná na nelátkové závislostí, prejavy a rôzne následky. MUDr.M.Martinove PhD. si svojou prednáškou o závislosti od alkoholu a o drogových závislostiach získala veľkú pozornosť študentov. Cestou domov žiaci navštívili jedno z prvých slovenských gymnázií v Revúcej. Gymnázium bolo prvou úplnou slovenskou strednou školou v celej predchádzajúcej histórii Slovákov, na ktorej sa všetky predmety vyučovali v slovenčine a maturovalo sa v materinskom jazyku. Študenti si naplno užili exkurziu a boli obohatení o nové a veľmi poučné poznatky.

Myslím si, že táto exkurzia nielen mne, ale aj spolužiakom pomohla pochopiť, aký je život cenný a zároveň krehký. Musíme si život vážiť a užiť si každý deň v roku naplno. Pacienti v liečebnom ústave boli ukážkový príklad, ako by sme mohli skončiť, ak by sme podľahli novodobým vymoženostiam a stresu. Cesta späť do reálneho života je neskutočne namáhavá a nie každému sa podarí znovu začleniť do spoločnosti. Prvé slovenské gymnázium v Revúcej nám priblížilo históriu našich predkov, o ktorej sme sa učili na hodinách dejepisu a slovenského jazyka. Mohli sme si pozrieť jednotlivé miestnosti tohto gymnázia, kde študovali významné osobnosti, ktoré neskôr značne ovplyvnili našu minulosť. Táto exkurzia určite obohatila každého študenta o niečo nové, čo by mohol neskôr v živote využiť.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume.