Deň narcisov

Aj tento rok sa 15. apríl niesol tradične v znamení Dňa narcisov. Jeho symbolom je žltý narcis, ktorý je kvietkom jari a nádeje. Ľudia si ho v tento deň pripínajú na svoj odev, aby takto vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými rakovinou. Ako je už dobrým zvykom, naša škola sa opäť zapojila do akcie, kedy sa skupinky študentov vydávajú do ulíc s pokladničkami a symbolickými kvietkami narcisov, za účelom pomoci získania finančných prostriedkov pre boj s touto chorobou. Teší nás, že aj my sme mali možnosť, stať sa na chvíľu dobrovoľníkmi a že sme mohli prispieť na konto kampane proti rakovine sumou 741,43 €. No kiež by nebolo dôvodu pre konanie tejto zbierky...

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume