Lyžiarsky výcvik

V dňoch od 13.02. – do 18.02.2011 sa konal lyžiarsky kurz žiakov Gymnázia Štefana Moysesa v Ždiari. Zúčastnili sa na ňom 50 žiaci z tried III.OA, V.OA a I.A. Ubytovaní boli v penzióne Jánošík, v dvoj až šesťposteľových izbách. Výcvik sa konal podľa vopred vypracovaného programu o lyžiarskom kurze a bol vyvesný na nástenke v penzióne. Výcvik prebiehal po družstvách, do ktorých boli žiaci rozdelení v nedeľu popoludní podľa predvedených ukážok zo zjazdového lyžovania. Vedúcimi družstiev boli: 1. dr.: Mgr. Antl, 2a. dr.: RNDr. Nagyová, 2b. dr.: Mgr. Dringuš, 3.dr.: Mgr. Kaleta Ani v jednom družstve nebol prekročený prípustný počet žiakov, teda 15. V pondelok až štvrtok sa vykonával výcvik v družstvách, v piatok bolo zdokonaľovanie zjazdovej techniky v skupinách, ktoré si žiaci vytvorili samostatne. Na svahu dohliadali na bezpečnosť vedúci družstiev a lekár MUDr. Imrich Tóth. V utorok, v tretí kritický deň popoludňajší výcvik na lyžiach neprebiehal. Jedna skupina žiakov navštívila Aquacity v Poprade a druhá absolvovala turistickú prechádzku. Výcvik prebiehal pri lyžiarskom vleku Strachan, na Strednici a Bachledovej doline – Jezersko. Vo štvrtok sa uskutočnila súťaž v slalome podľa družstiev, kde boli vyhodnotení prví traja pretekári. Obdržali diplomy a vecné ceny.

Výsledky družstiev:
1. družstvo:
1. miesto: Noémi MILICZKA
2. miesto: Nikola UJCOVÁ
3. miesto: Viera SZABÓOVÁ
2a družstvo:
1. miesto: Lívia TÓTHOVÁ
2.miesto: Dávid PÁSTOR
3.miesto: Henrieta KUZDEROVÁ
2b družstvo:
1. miesto: Matej NIŽNIK
2. miesto: Miroslav UJCZO
3. miesto: Daniel SMOLNICZKI
3 družstvo:
1. miesto: Daniel LUČAI
2. miesto: Adam CINGEĽ
3. miesto: Adrián JURÍČEK

Každý deň sa pred raňajkami bodovali izby, čiže poriadok na izbách. Hodnotilo sa: Úprava postelí, poriadok v skriniach a celkový poriadok na izbe. Vo štvrtok, pri celkovom hodnotení kurzu sa izby vyhodnotili v dvoch kategóriách: chlapci, dievčatá.
Kategória: chlapci:
1. miesto: izba č. 38a = 97b ( Š. Lacko, R. Ujco )
2. miesto: izba č. 35 = 82b ( A. Juríček, D. Pástor )
3. miesto: izba č 38c = 71b ( A. Komora, M. Polák, N. Sonntag, R. Urban )
Kategória: dievčatá:
1. miesto: izba č. 50 = 115b ( N. Vargová, V. Šárošiová )
2. miesto: izba č. 30 = 113b ( N. Ujcová, A.Papanastasiovová )
3. miesto: izba č. 53 = 103b ( H. Kuzderová, Ľ. Šomodiová )

V stredu sa konal aj stolnotenisový turnaj chlapcov a dievčat.
Výsledky dievčat:
1. miesto: Daniela ANDAHÁZYOVÁ
2. miesto: Viera SZABÓOVÁ
3. miesto: Viktória FÁBRYOVÁ
Výsledky chlapcov:
1. miesto: Dominik IDČAN
2. miesto: Roman UJCO
3. miesto: Štefan LACKO

V stredu večer sa uskutočnila beseda s členom horskej služby Vysoké Tatry pánom Eduardom ČERNICKÝM, ktorý pútavou formou oboznámil žiakov s prácou horskej služby a s nebezpečenstvom pobytu v horách. Každý večer mali kultúrny program jednotlivé triedy a o 21.00 sa konal večer poézie a spevu pod vedením MUDr. I.Tótha. Chcel by som sa v závere poďakovať kolegom pedagógom, lekárovi, ale aj šoférovi autobusu Ľubošovi Šimonovi za dobre vykonanú prácu. Poďakovanie patrí aj všetkým žiakom, ktorí vykonávali službu dňa, službu v jedálni a hlavne chlapcom pri nakladaní a vykladaní lyží z autobusu.

Spracoval: vedúci LK Mgr. Šimon ANTL

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume tu