Deň Zeme - zo života lesa

V rámci Dňa Zeme, ktorý sa oslavuje dňa 22. apríla, k nám zavítali dvaja milí jasovskí lesníci. Pani profesorka Fehérová nám ich predstavila a prednáška sa hneď začala. Rozprávali nám všetko, čo vedeli a čo ich napadlo. Ich cieľom bolo oboznámiť nás s prírodou. Mali by sme si čoraz hlbšie uvedomovať, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné. Všetko živé na tejto planéte je vzácne i obdivuhodné. Zvieratá žijú podobný život ako my ľudia. Viete si predstaviť žiť niekde v lese, keď vonku mrzne? Ja určite nie. Na prednáške som zistila veľa nových, ale zároveň zaujímavých vecí. Napríklad, ktoré zviera cez zimu spí, aké zvuky vydáva, ako loví rys, čo robí vlk vo dne, v noci. Po prednáške sme sa vybrali von, kde sme absolvovali zábavné cvičenia. Oboznámili sme sa s predmetmi a s prístrojmi, ktoré lesníci používajú pri svojej práci. Neskôr sme spoločnými silami zasadili dva ihličnaté stromčeky. Napokon sme si urobili s lesníkmi spoločnú fotografiu. Lesníci odišli a my sme sa vrátili na vyučovaciu hodinu nemeckého jazyka..

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume