Školenie KOMPAS – Orientuj sa v ľudských právach

V priebehu mesiaca apríl sa nám vyskytla príležitosť zúčastniť vzdelávania pod názvom KOMPAS. Šesť z nás /VII.OA, III.A/ sa chopilo tejto šance za účelom spoznať nových mladých ľudí a nadobudnúť nové vedomosti. V porovnaní so školou bolo toto vzdelávanie odlišné, pretože bolo založené na báze hravej formy, skupinovej práce a vyjadrenia vlastných názorov a myšlienok. Atmosféra bola veľmi priateľská. Ja (Natália Vargová) s Máriou Takáčovou som sa zaoberala témou Demokracia, občianstvo a sloboda. V úvode sme rozprávali niečo z vlastných vedomostí, ktoré nám neskôr Michal Šľachta s ďalším pánom obohatili prezentáciou. Potom nasledovala praktická časť, kedy sme vyšli do ulíc, robili ankety a viedli rozhovory s ľuďmi o problematike, ktorá sa týkala volieb. Zažili sme vtipné príhody, na ktoré radi spomíname. Soňa Kötelešová a Dominika Kürthiová sa zúčastnili prednášky Rodová rovnosť, práva sexuálnych menšín a hemofóbia. Gabriela Müllerová a Dominika Szabová si obohatili vedomosti o globalizácii, vojne a miery. Každú z nás obohatili tieto prednášky veľmi pozitívne. Svoje vedomosti a nadobudnuté skúsenosti sme v rámci triednických hodín odovzdávali mladším spolužiakom u nás v škole.

...späť...