57. ročník súťaže Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu prózy a poézie. Recitátori svojím repertoárom a interpretáciou hlbšie spoznávajú literárne hodnoty , prehlbujú tvorivosť, kultivujú jazyk, reč, pestujú vzťah k slovu ako kultúrnej a umeleckej hodnote.

Na našej škole sa najprv uskutočnili triedne kolá, z ktorých do školského kola postúpilo len dvadsaťpäť najlepších recitátorov poézie alebo prózy. Víťazi jednotlivých kategórií postúpili do obvodného kola v Košiciach, ktorého sa tohto roku zúčastnili nasledovní žiaci: Poézia: Martina Janičková - I.OA, Nikoleta Matesová – IV.OA
Próza: Michal Szabó- I.OA, Patrícia Hudáková – IV.OA
Z týchto obvodných kôl sme sa vrátili bohatší nielen o skúsenosti a zážitky, ale aj o prvé miesto, ktoré pre Gymnázium Š.Moysesa v Moldave nad Bodvou získala Martinka Janičková z I.OA. Tým mala zaručený postup do krajského kola HK, ktoré sa uskutočnilo dňa 4.5.2011 v MsKS v Michalovciach. Tam sa už naša cesta za úspechom definitívne skončila. Nevadí, aspoň sme si mohli zažiť tú atmosféru a pozrieť , ako to na takýchto podujatiach chodí. Napr. nie vždy sa nám hodnotenie poroty zdalo objektívne (ale to sa asi pri takýchto súťažiach ani nedá).

...späť...