Globálny etický program

Ako minulý, tak aj tento rok triedy VI.OA a II.A absolvovali hodiny etickej výchovy spolu. Novinkou pre nás bolo zapojenie sa do projektu s názvom Globálny etický program. Zoznamovali sme sa so životom dospelákov, lepšie sme spoznali samých seba, učili sa vcítiť do života iných a riešili problémy, ktoré možno v budúcnosti potrápia aj nás. S niektorými témami sme sa nestotožnili, jasne prejavili svoj nesúhlas a vyjadrili náš postoj k situácii. Zaujímavým ukončením tohto programu bola súťaž s možnosťou získať vecné ceny. Tejto súťaže sa zúčastnili dve žiačky. Inštitúcia nám poslala tému a od nás požadovala náš pohľad na riešenie problému. Zadaný etický problém sa týkal oblasti účtovníctva, a preto sme poprosili pani účtovníčku u nás v škole, aby nám s našim trápením trošku pomohla, za čo jej veľmi pekne ďakujeme. Poďakovanie patrí aj p.prof. Fehérovej , ktorá nám obetavo pomáhala a podržala nás vo chvíľach, keď sme mali chuť vzdať to. Našu prácu sme stihli odoslať včas a potom sme netrpezlivo čakali na výsledky. I keď dnes vieme , že sme sa neumiestnili v prvej pätici najlepších tímov, a tým si nezabezpečili postup do finálového kola, no aj napriek tomu sme získal mnoho cenných skúsenosti a informácii, ktoré sa nám v našej dospelosti určite zídu.

...späť...