Finančná gramotnosť

V týždni od 23.1. – 28.1.2011 sa najstarší študenti nášho Gymnázia, teda triedy III.A, VII.OA, IV.A, VIII.OA, zúčastnili prednášky na tému Finančná gramotnosť. Prenášateľom bol Miroslav Tomáš. Hlavným cieľom stretnutí bolo zvýšiť povedomie a vedomosť študentov o danej problematike. Pán Tomáš viedol svoje vystúpenie s dôrazom na často až veľmi sugestívne kladené otázky, ktorými podnecoval žiakov k vyjadreniu svojich názorov a postojov.

Žiaci reagovali rôzne, súhlasili aj protirečili. Pozitívnym pri týchto stretnutiach bolo to, že naši študenti boli nútení zamyslieť sa nad tým, čo chcú vo svojom živote dokázať, akým smerom sa budú ďalej uberať. Na otázku, či chcem byť vo svojom živote úspešný, ktorú prednášateľ niekoľkokrát počas svojho vystúpenia položil, si študenti odpovedali rôzne. A ja som rada, že v dnešnom prematerializovanom svete peňazí sa našli aj takí, ktorí nachádzali svoje odpovede úspešnosti či životného šťastia aj v iných, oveľa ľudskejších hodnotách.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume