Deň študentstva

Tak ako to je už u nás zvykom, oslávili sme 16.11.2010 Deň študentstva. Študenti tretích ročníkov pri tejto príležitosti pripravili nástenku i rozhlasovú reláciu. Štvrtáci a oktaváni zase učili prvé dve vyučovacie hodiny svojich mladších spolužiakov. Po týchto netradičných hodinách nasledovali rôzne aktivity určené našim študentom – prednáška s protidrogovou tematikou vedená príslušníkom policajného zboru, beseda so zástupcami vysokých škôl o možnostiach štúdia v zahraničí a pre športovejšie založených študentov bola pripravená súťaž v rôznych športových disciplínach.

Triedy IV.OA a V.OA sa v tento deň zúčastnili exkurzie do Medzeva , a to v rámci projektu Spoznaj svoj región. Okrem týchto rôznych aktivít pre našich študentov sme na našej škole privítali malých hostí – deti z Materskej školy v Moldave nad Bodvou. Mali sme pre ne pripravené hravé úlohy ma interaktívnej tabuli a ekologické hry. V poobedňajších hodinách sa uskutočnila Imatrikulácia prvákov. Kultúrny program pre primánov (I.OA) a prvákov pripravovali študenti III.OA a II.A.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume: športové aktivity, protidrogová prevencia, o štúdiu v zahraničí deti z MŠ u nás