f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Beseda ...

Dňa 25. marca 2011, v piatok, sa žiaci triedy IV.OA v rámci Týždňa boja proti rasizmu zúčastnili besedy s dvoma príslušníkmi policajného zboru v Moldave nad Bodvou. Naše pozvanie prijali npor. Luterán a por. Horňák. Žiaci nadšene načúvali slovám policajtov. Rozprávali o trestnom práve a trestnom poriadku, objasnili pojmy priestupok a trestný čin, hovorili o zákonoch, ktoré ako 14-násť ročné, čerstvo trestnoprávne zodpovedné osoby musia poznať a dodržiavať. Všetko, o čom policajti rozprávali, žiakov ohromne zaujalo. Bol čas aj na zvedavé otázky. Takéto aktivity spestrujú a obohacujú proces vyučovania a žiaci ich vždy so záujmom privítajú.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume