Stretnutie s poslancom NR SR

V pondelok 11.4. 2011 do nášho Gymnázia v Moldave nad Bodvou zavítal poslanec NR SR a podpredseda KDH Pavol Abrhan. Pán poslanec je v NR SR šéfom mediálneho výboru. Podujatia sa zúčastnili seminaristi z III.A a VII.OA triedy a maturanti z predmetu náuka o spoločnosti. Pre niektorých to bola neočakávaná a pre mnohých prekvapivá návšteva. Pán poslanec sa nám predstavil ako veľmi milý a vtipný človek, ktorý nás zaujal svojou bezprostrednosťou. Oboznámil nás s fungovaním NR SR – ako najvyššieho zákonodarného a ústavného orgánu Slovenskej republiky. Predstavil nám legislatívny proces schvaľovania zákonov, hovoril o povinnostiach a práci poslancov. Položili sme mu niekoľko otázok, zaujímavých, dôležitých, ale aj vtipných. Pána poslanca nezaskočila ani jedna z nich, na každú totiž odpovedal veľmi zmysluplne a všetko nám dopodrobna vysvetlil. Tie najzaujímavejšie otázky, ale aj odpovede odmenil svojou vizitkou.

Jeho návšteva bola určite spestrením nášho všedného dňa a radi ho u nás privítame aj nabudúce. Návšteva pána poslanca nás veľmi potešila a rozšírila náš občiansky obzor, za čo mu veľmi pekne ďakujeme. Takéto aktivity obohacujú proces vyučovania a my žiaci ich vždy radi privítame. Veď aj pán poslanec povedal, že vidí okolo seba veľa budúcich politikov.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume