f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Spoznaj svoj región

Podnikanie v cestovnom ruchu pripravilo súťaž Spoznaj svoj región, ktorej sme sa zúčastnili aj my. Reprezentovali sme dedinu Jasov, pre jej kultúrno-historické a prírodné bohatstvo. Svedomito sme sa pripravovali, o čom svedčia aj dlhé hodiny po vyučovaní strávené medzi výkresmi, temperkami, drôtikmi a informáciami o Jasove. Súťaž sa konala v obchodnom centre v Banskej Bystrici, kde každý súťažný tím mal stánok označený číslom a názvom školy.

Prvé dve hodiny boli určené na zostrojenie a prípravu stánkov, ďalej nasledovalo privítanie a samotná prezentácia regiónov. Každý súťažný tým si zvolil študentskú porotu, ktorá rovnako ako odborná chodila a hodnotila jednotlivé stánky. Za nás som to bola ja. Mojou úlohou bolo vybrať tri najlepšie tímy. Verte, nebola to ľahká úloha. Naším maskotom stánku, ktorý predstavoval jaskyňu, bola Natália Vargová, ktorá zobrazovala sv Michala, patróna Jasova. A najväčšiu úlohu mali Soňa Kőtelešová, Dominika Hoďová a Karin Sedláková, ktoré sa snažili prilákať návštevníkov. Aj napriek tomu, že sme súťaž skončili bez pódiového umiestnenia, odchádzali sme s pocitom z dobre vykonanej práce, s novými zážitkami a skúsenosťami.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume