Warhol a my

Koncom augusta sa v košickej galérii uskutočnila výstava Andyho Warhola. Súčasťou výstavy bola aj medzinárodná výtvarná súťaž. Okrem detí zo Slovenska sa výstavy zúčastnili aj súťažiaci z Ukrajiny. Najviac žiakov si vybralo výtvarné spracovanie portrétu samotného Andyho Warhola. Využili pri tom techniku temperovými farbami, ceruzkou, ale aj techniku koláže. Miestami sa mi zdalo, že výtvarné práce žiakov boli krajšie, zaujímavejšie a vzrušujúcejšie než samotné originály.

Z našej školy – z Gymnázia Štefana Moysesa sa na výstave ocitli hneď štyri naše práce. Na našich portrétoch boli vtipnou formou znázornení Andy Warhol so svojou mamou. Snaha na hodinách výtvarnej výchovy bola ocenená našou účasťou na podujatí a diplomom za originálne spracovanie témy. Všetci z triedy III. OA, ktorí sme boli na výstave aj s našimi rodičmi, sme sa oceneniu veľmi potešili.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume