© Mgr. Juliana Kötelešová

Zisti, ako vieš rátať!

Číslovky

Vypočítaj a výsledok napíš slovom.
120 : 3 =
90 : 3 =
60 : 3 =
30 : 3 =
180 : 3 =
150 : 3 =