Z Á M E N Á
Urč rodové a bezrodové zámená.
môj
ho
niektorý
vy
sa
dajaká
akási
táto
oná
každý
svoj
iný
iná
inakšia