© Mgr. Juliana Kötelešová

S L O V E S Á

Synonymá slovies

Priraď synonymá k slovesám.
chápať
jedovať sa
kaziť
ľakať sa
napraviť sa
odôvodniť
oplakať
plieniť
silnieť
zarátať