© Mgr. Juliana Kötelešová

S L O V E S Á - antonymá slovies

Priraď antonymá k slovesám.
zobudiť sa
smiať sa
rozprávať
radovať sa
slabnúť
zlepšovať sa