© Mgr. Juliana Kötelešová

S L O V E S Á

Slovesá v zátvorkách napíš v takom tvare, aby príslovia mali zmysel.
Ako sa do hory (volať) , tak sa z hory (ozývať) .
Komu sa (neleniť) , tomu sa (zelenie) .
Čo sa za mladi (naučiť) , na starobu ako by si (nájsť) .
Kto vysoko (myslieť) , nízko (sadať) .
(Nepovedať) ty mne, (povedať) ja tebe.