© Mgr. Juliana Kötelešová

S L O V E S Á

Vyber a doplň príponu -ja alebo -ia.
Deti sa často škriep.
Ošetrené rany sa ľahšie ho.
Dievčatá rady nos pekné šaty.
Veľa klebetia, nič nezata.
Často sa tráp pre nič.
Po tme sa veľmi bo.
Mládenci sto často celé hodiny pod oknom.
Rob to odborníci.
Páč sa mi tvoje nové šaty.