© Mgr. Juliana Kötelešová

S L O V E S Á

Urč, či ide o plnovýznamové alebo neplnovýznammové sloveso.
kráčaťísť
sušiťmať
umývať sapretekať
chcieťzostať
voliťznášať