© Mgr. Juliana Kötelešová

S L O V E S Á

Slovesný tvar

Rozdeľ slovesá na jednoduché a zložené.
prehral somdoletím
budem hádzaťplníme
kreslil by somkúpime
rozprávajúskáču
hádzali smepadali ste
nosili smerecitovala