© Mgr. Juliana Kötelešová

Naj, naj, naj ...

Číslovky

Prepíš v texte číselné hodnoty slovom.
Tento kolos bol dlhý (207m) a mohol prepraviť naraz až (4000) cestujúcich. Premával na linke z Európy do Ameriky. Bol vystavený na tie časy podivuhodnou technikou, mal (10) vodotesných komôr, (5) komínov, (6) sťažňov s plachtami, lodnú vrtuľu s priemerom (7,7m) a (17-metrové) kolesá.