© Mgr. Juliana Kötelešová


T E S T

Proglas - úryvok

Všetci, čo chcete svoje duše krásnymi
uzrieť, a všetci po radosti túžiaci,
túžiaci temno hriechu navždy zapudiť
a sveta tohto hniloby sa pozbaviť a rajský život pre seba zas objaviť
a horiacemu ohňu navždy uniknúť,
nuž, čujte, čo vám vlastný rozum hovorí,
nuž, dobre počuj, celý národ sloviensky,
vypočuj Slovo od boha ti zoslané ...
Tak ako radosť nezasvitne bez svetla,
by oko celý boží svet v ňom uzrelo,
bo všetko nie je krásne ani zreteľné,
tak ani duša, žiadna duša bez písmen
vedomia nemá o tom božom zákone,
zákone knižnom, zákone duchovnom,
zákone, cezeň boží raj sa zjavuje.

Označ správnu odpoveď.