© Mgr. Juliana Kötelešová

Baroková literatúra

H. J. CH. von Grimmelshausen
Dobrodružný Simlicius Simplicissimus (úryvok)

A hneď na to povedal: "Referovali mi, že pozemskí ľudia, najmä vy, kresťania, úfajú sa čo najskoršiemu súdnemu dňu, a to nielen preto, že sa naplnili všetky proroctvá, najmä tie, ktoré zanedbala Sibyla, ale že všetko, čo žije na zemi, je vraj tak strašne oddané nerestiam, že všemohúci Boh už nebude dlhšie otáľať a skoncuje s týmto svetom..."

Označ správnu odpoveď.