© Mgr. Juliana Kötelešová

Ľudovít Štúr

Označ správnu odpoveď.

Ľ. Štúr - Reč na uhorskom sneme (úryvok)

Bo ak dieťa sedliaka natoľko vyrastie, že samo chodiť môže, hneď ho rodičia jeho k prácam privrú, lebo pri toľkom množstve najmä urbárskych robôt sa im táto slabá pomoc dobre zíde. Aby som druhé, z takéhoto zaobchádzania vytekajúce mravné následky zamlčal, len to pripomeniem, že také dieťa bez všetkého ..... ostáva, a tak sa stáva človekom dorostlým, ale bez všetkého povedomia...